Celem kursu jest omówienie łączenia polisensoryki i motoryki wobec dziecka z opóźnieniami psychomotorycznymi. Zdobycie umiejętności w diagnozowaniu motoryki małej i dużej u dzieci z deficytami parcjalnymi i globalnymi. Analiza umiejętności w obszarze motoryki małej i dużej z wykorzystaniem technik polisensomotorycznych. Umiejętność konstruowania planu pracy terapeutycznej dla dzieci z opóźnieniami psychomotorycznymi z wykorzystaniem polisensomotoryki.