Kurs przeznaczony dla studentów I roku Doradztwa politycznego i publicznego . Stanowi kontynuację kursu rozpoczętego stacjonarnie, a przeniesionego online w skutek zawieszenia zajęć spowodowanego zagrożeniem epidemicznym.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów problematyką marketingu politycznego. W warstwie teoretycznej student zdobywa wiedzę, dzięki której będzie potrafił opisać i wyjaśnić proces marketingu politycznego z uwzględnieniem jego podstawowych uwarunkowań oraz krytycznie rozważyć podstawowe dylematy teoretyczne i praktyczne związane z tą dziedziną. W warstwie praktycznej zajęcia posłużą zdobyciu podstawowych umiejętności i kompetencji służących wykorzystaniu zasad i narzędzi marketingu politycznego w praktyce.