Kurs przeznaczony dla studentów I roku Bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Stanowi kontynuację kursu rozpoczętego stacjonarnie, a przeniesionego online w skutek zawieszenia zajęć spowodowanego zagrożeniem epidemicznym.

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat psychologicznych uwarunkowań życia społecznego, podstawowych podejść teoretycznych z zakresu psychologii społecznej oraz ich wpływu na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.