Kurs przeznaczony dla studentów II roku Doradztwa Politycznego i Publicznego. Stanowi kontynuację kursu rozpoczętego stacjonarnie, a przeniesionego online w wyniku zawieszenia zajęć spowodowanego zagrożeniem epidemicznym.

Celem modułu jest zapoznanie z podstawowymi zasadami działania partii politycznych, ruchów politycznych oraz funkcjonowania systemu partyjnego, także w odniesieniu do systemu wyborczego i systemu politycznego. W trakcie realizacji modułu będzie położony akcent na wiedzę funkcjonalną, możliwą do wykorzystania w innych płaszczyznach aktywności naukowej i praktycznej słuchacza.