Treści przedmiotu dotyczą szeroko rozumianej współpracy szkoły/nauczyciela z rodziną ucznia w wieku wczesnoszkolnym. Zaakcentowane zostaną kwestie dotyczące profesjonalnego podejścia- kompetencji nauczyciela związanych z budowaniem pozytywnych relacji z uczniem, a także jego rodzicami, wskazane będą obszary współpracy, techniki ułatwiające współdziałanie, ale również trudności w realizacji ww. kontaktów.