Zapoznanie słuchaczy z pojęciem Europy Środkowej, z przyczynami upadku komunizmu w Europie Środkowej i z przebiegiem procesu transformacji. Zostanie omówiony temat związany z wyborem strategii zagranicznej – z drogą państw Europy Środkowej do Unii Europejskiej i NATO. Podjęte zostanie zagadnienie współpracy regionalnej państw Europy Środkowej (w ramach Grupy Wyszehradzkiej, Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, Inicjatywy Trójmorza), problem nowego regionalizmu,a także polityki Stanów Zjednoczonych i Rosji wobec państw Europy Środkowej.