Przedmiot dydaktyka ogólna koncentruje się wokół tworzenia intencjonalnych warunków do uczenia się w sytuacjach, w które zaangażowany jest nauczyciel lub szerzej – ktoś pełniący funkcje edukacyjne. W toku zajęć rozwijane są umiejętności studentów, związane z planowaniem, realizowaniem oraz ewaluacją procesu kształcenia, z uwzględnieniem tematyki specjalnych potrzeb edukacyjnych. Kurs będzie obejmował głównie treści wykładowe, przesyłane w postaci slajdów obudowanych konkretną treścią kształcenia, quizów i testów o niskiej stawce oraz zadań praktycznych.