Przedmiot fakultatywny - Samodzielna praca nad sobą będzie realizowany w postaci zadań praktycznych, rozwijających kompetencje biograficzne uczestników, a także umiejętności związane z planowaniem samodzielnej pracy nad sobą, realizacją zakładanych celów autoedukacyjnych,, procesami autokontroli i autokorekty własnego działania. Dodatkowo, kurs będzie zawierał dwa modułu teoretyczne, w postaci slajdów, obudowanych szczegółowymi treściami kształcenia, dotyczącymi procesu autoedukacji, w tym procesu samodzielnego uczenia się.