Kurs będzie realizowany w postaci zadań praktycznych, rozwijających metarefleksję nad procesem uczenia się oraz umiejętności korzystania z efektywnych technik samodzielnego uczenia się. Dodatkowo, kurs będzie zawierał moduł teoretyczny, stanowiący przegląd skutecznych i nieskutecznych technik uczenia się w świetle najnowszych badań naukowych, prowadzonych na gruncie psychologii uczenia się oraz neurodydaktyki.