Kurs ma za zadanie zapoznać studentów z klasyfikacją technik i strategii dramowych w ujęciu Gavina Boltona, Anny Dziedzic i  Krystyny Pankowskiej oraz ze specyfiką metody dramy jako jedna z metod aktywizujących ucznia w procesie dydaktyczno - wychowawczym.,