Kurs daje możliwość zapoznania się z problematyką znajdującą się na "pograniczu" dwóch subdyscyplin: pedagogiki specjalnej i pedagogiki rodziny. Tworzy szansę poznania koncepcji badań rodziny jako grupy społecznej, zrzeszenia oraz wspólnoty. Studenci będą mogli wypowiedzieć się oraz podjąć dyskusję nad funkcjami rodziny, jej przeobrażeniami historycznymi oraz zróżnicowaniem kulturowym. Tematyka kursu obejmuje liczne zagadnienia z zakresu: aksjologii pedagogicznej (wartości realizowanych w rodzinie, takich jak autentyczność czy prawdomówność), norm moralnych obowiązujących w małżeństwie i rodzinie, czasu wolnego spędzanego konstruktywnie z członkami rodziny, metod pomocy rodzinie wychowującej dziecko z niepełnosprawnością, instytucji wspierających rodzinę w odpowiednim przygotowaniu dziecka z niepełnosprawnością do samodzielności życiowej i partycypacji społecznej.