Kontynuacja zajęć z przedmiotu "Diagnoza zaburzeń adaptacji społecznej" dla grupy ReP2, w formie zdalnej, obejmująca następujące tematy: 

  1. Diagnoza cech środowiska rodzinnego w perspektywie zaburzeń adaptacji jednostki.
  2. Analiza sytuacji społecznej w grupie w kontekście zaburzeń adaptacji społecznej.
  3. Koncepcja resilience – aspekty diagnostyczne.
  4. Narzędzia do badania adaptacji społecznej w perspektywie funkcjonowania w rzeczywistości szkolnej.
  5. Skala Niedostosowania Społecznego Lesława Pytki oraz Skala Ustosunkowań Interpersonalnych Jana M. Stanika.
  6. Zestaw kwestionariuszy Achenbacha oraz Arkusz Diagnostyczny Stotta.
  7. Diagnoza na użytek programów profilaktyki w środowisku otwartym.
  8. Diagnoza w penitencjarystyce.