Celem kursu jest kontynuowanie pracy na pracami licencjackimi.