Celem kursu jest zapoznanie studentów z rozmaitymi aspektami edukacji polonistycznej w klasach I-III szkoły podstawowej - metodami nauki czytania, pisania, a także nauki kreślenia liter, jak również zapoznane z rozmaitymi formami usprawniającymi kształcenie językowe.