Kurs przeznacznony jest dla studentów Igo roku MU pedagogikii, specjalność: Resocialization with Intercultural Education.

Stanowi kontynuację kursu rozpoczętego stacjonarnie, a przeniesionego on-line w skutek zawieszenia zajęć spowodowanego zagrożeniem epidemiologicznym.