Program zajęć:

 • Atrakcyjność interpersonalna – rozwój relacji międzyludzkich
 • Zachowania prospołeczne
 • Agresja, przemoc, władza
 • Uprzedzenia – przyczyny i środki zaradcze

 • Komunikacja interpersonalna – podstawy, funkcje i modele
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna – aspekty emocjonalne i poznawcze w komunikacji
 • Bariery komunikacyjne, spójność i niespójność komunikatów
 • Słuchanie i otwartość – podstawy dobrej relacji

 • Rozwój zdolności komunikacyjnych – inteligencja emocjonalna i społeczna
 • Procesy grupowe – umiejętności prowadzenia i kierowania grupą
 • Konflikt i jego wpływ na relacje międzyludzkie
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów międzyludzkich.