Program zajęć:

  1. Koncepcja pracownika w różnych modelach zarządzania: naukowym, human relations i human resources. 
  2. Strategia firmy a strategia zarządzania zasobami ludzkimi. Zmiany funkcji personalnej w czasie: od operacyjnej do strategicznej i quasi liniowej.
  3. Nowoczesny dział personalny. Organizacja służby personalnej. Proces zarządzania zasobami ludzkimi – jego elementy i uwarunkowania. 
  4. Planowanie zatrudnienia – rodzaje planów zatrudnienia, zasady, techniki.
  5. Rekrutacja i dobór pracowników. Nowoczesne i aktywne techniki doboru. Wprowadzanie do firmy i wdrażanie do pracy na stanowisku.
  6. Kultura organizacyjna i problem wielokulturowości.
  7. Rozwój pracowników. Ocena potencjału pracowników i planowanie ścieżek kariery. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych. Aktywne techniki doskonalenia pracowników. Ocena efektywności szkoleń.
  8. Procedura i techniki oceny pracowników.
  9. Motywowanie i wynagradzanie pracowników.
  10. Konflikty organizacyjne i metody ich rozwiązywania.