Kurs jest kontynuacją zajęć z przedmiotu Historia mediów przeznaczonych dla studentów I roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej.