Kurs jest dedykowany dla Studentów drugiego roku kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Moduł Praktyki modelowe jest realizowany w bloku modułów B przez dwa semestry.  W jego trakcie studenci opracowują i wdrażają autorskie projekty grupowe. Celem zajęć jest promowanie społecznej działalności wśród studentów oraz wspieranie studenckich inicjatyw w zakresie organizowania i przeprowadzania niekonwencjonalnych projektów integracyjnych, promocyjnych, naukowych, badawczych, charytatywnych i innych. Studenci wynoszą z zajęć: doświadczenie pracy zespołowej i projektowej według modelu biznesowego; praktyczne umiejętności menedżerskie wykorzystywane w zarządzaniu projektem – planowanie, organizowanie, koordynowanie, monitorowanie, ewaluacja; wymierne efekty projektów – pomoc charytatywna, integracja studentów, projekty multimedialne lub informacyjne; konkretne narzędzia pomocne w planowaniu projektów (np.„wykres Gantta”).