Podczas zajęć omawiane będą aspekty wystąpień publicznych z zakresu mowy werbalnej i niewerbalnej, struktury wystąpień publicznych, kreowania wizerunku, emisji głosu oraz prezentacji multimedialnych.