Kurs przeznaczony jest dla studentów III roku Socjologii, ze specjalnością Socjologia Reklamy i Komunikacji Społecznej. Jest kontynuacją kursu rozpoczętego stacjonarnie, ale został przeniesiony online w skutek zawieszenia zajęć spowodowanego zagrożeniem epidemiologicznym.

Wiedza z zakresu socjologii organizacji i zarządzania ma służyć zrozumieniu złożoności i zróżnicowania organizacyjnego świata społecznego. Ma być użyteczna w analizowaniu sposobów funkcjonowania różnych typów organizacji, ale koncentruje się na tych o charakterze komercyjnym. Dotyczy głównie sposobu funkcjonowania ludzi w przedsiębiorstwach i firmach prywatnych, a więc analizy zachodzących w nich procesów integracji i dezintegracji organizacyjnej, stosowanych taktyk i gier organizacyjnych przez różnych jej uczestników,  jak i relacji organizacji z otoczeniem. Poruszana jest też problematyka planowania działań organizacyjnych, w tym kwestii dotyczących motywacji,  przywództwa, kreowania kultury organizacyjnej czy podstawowych elementów procesu zarządzania personelem.