Kurs przeznaczony jest dla studentów  II roku Socjologii ze specjalnością Wiedza o społeczeństwie współczesnym. Jest kontynuacją kursu rozpoczętego stacjonarnie, ale został przeniesiony online w skutek zawieszenia zajęć spowodowanego zagrożeniem epidemiologicznym.