Seminarium dyplomowe dla trzeciego roku pedagogiki specjalnej (studia niestacjonarne)