Seminarium dyplomowe dla studentów drugiego roku Pedagogiki specjalnej (studia niestacjonarne)