Kurs dotyczy przedmiotu obligatoryjnego dla studentów I roku studiów stacjonarnych magisterskich, kierunku: Pedagogika specjalna, specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obejmuje zajęcia wykładowe              i ćwiczeniowe w wymiarze 15 h (wykłady) oraz 15 h (ćwiczenia - 1 grupa).