Seminarium dyplomowe dla studentów drugiego roku Pedagogiki specjalnej (studia stacjonarne, pierwszego stopnia)