Zajęcia fakultatywne dla studentów pedagogiki (studia stacjonarne drugiego stopnia, drugi rok).