Treści przedmiotowe obejmują zagadnienia z zakresu metodologii badań pedagogicznych. Tematyka realizowana w ramach ćwiczeń prowadzi do zapoznania studentów z podstawami wiedzy o projektowaniu badań naukowych, zasadach i regułach rządzących procesem poznawania rzeczywistości i wnioskowania o niej. W tym celu studenci zostaną zapoznani między innymi z teorią dotyczącą poszczególnych etapów badań pedagogicznych, problemów badawczych, pozyskają wiedzę o metodach i technikach badań pedagogicznych, czy modelach badań i ich rodzajach. Celem nadrzędnym formy ćwiczeniowej będzie również przygotowanie studenta do samodzielnego projektowania przebiegu badań.