Program modułu obejmie między innymi ustalenia terminologiczne oraz rozważania dotyczące twórczości, kreatywności, potencjału twórczego i postawy twórczej.  Studenci zapoznają się z uwarunkowaniami rozwoju twórczego osobowości, a także potencjalnymi barierami w jego przebiegu.     W programie uwzględniono również podejmowanie działań twórczych stymulujących kreatywność, co przybliża zajęcia do formuły treningu czy warsztatu twórczości. Celem jest wdrożenie Studentów do metodycznego planowania zajęć o takim charakterze.