Kurs jest adresowany dla studentów  trzeciego roku niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich), kierunku: Pedagogika specjalna, specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obejmuje 10 godzin ćwiczeń.