Celem zajęć jest zapoznanie studentów z ze strukturą nauki o polityce, przedstawienie najważniejszych kategorii dyscypliny w ujęciu różnych teorii, nurtów i orientacji naukowych