Przedmiot ma na celu zaprezentowanie specyfiki diagnozy rozwojowej i klinicznej, przedstawienie różnych modeli i rodzajów diagnozy dziecka i adolescenta. Na zajęciach studenci zapoznają się z warsztatem pracy psychologa - diagnosty, poprzez pracę z użyciem wybranych narzędzi diagnozy psychologicznej, do badania inteligencji, rozwoju osobowości, umiejętności rozwojowych małego dziecka oraz relacji rodzinnych.