Konwersatorium skierowane jest do studentów II roku Dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Polega na przedstawieniu zagadnień wchodzących w skład etosu dziennikarskiego. W posumowaniu konwersatorium chodzi o przedstawienie takiej postaci dziennikarstwa, w której przestrzega się standardów etycznych. 

Zagadnienia szczegółowe

  1. Sfera prywatna i sfera publiczna 
  2. Podstawy etyki i etosu dziennikarskiego
  3. Karta Etyczna Mediów i kodeksy etyczne w dziennikarstwie           
  4. Nowe zawody w mediach: media worker, broker informacji, itp.
  5. Dziennikarstwo a public relations