Celem kształcenia jest zaznajomienie studentów z podstawowymi kierunkami pedagogicznymi, ich założeniami filozoficznymi, ideologicznymi oraz koncepcjami wychowania/kształcenia lub edukacji. Celem kształcenia jest inspirowanie do myślenia refleksyjnego i krytycznego, rozwijanie zdolności dyferencjacji poznawczej,  rozszerzenie i pogłębienie wiedzy o wychowaniu, kształceniu, edukacji.

Analizowane są filozoficzne założenia takie jak realizm, egzystencjalizm, dialog, zrównoważonego rozwoju, feminizm jako podstawy wychowania/edukacji. Ideologiczne założenia edukacji obejmują liberalizm/neoliberalizm, konserwatyzm/neokonserwatyzm i progresywizm.

Wyniki analiz są wykorzystane do odszukiwania, porównywania wartości, celów wychowania, nauczania, uczenia się w edukacji opisanych w ujęciu pedagogiki teoretycznej dialogu, międzykulturowej, emancypacyjnej, krytycznej i praktycznej dotyczącej, edukacji refleksyjnej, na rzecz zrównoważonego rozwoju/globalnej.