Wykład z przedmiotu Podstawy i metodyka edukacji społecznej i przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III, drugi rok, studia I stopnia