Kurs w formie ćwiczeń realizowany na pierwszym roku studiów drugiego stopnia kierunku Pedagogika - specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. W ramach kursu studenci przygotowują teatr lalek, w tym rysunki techniczne elementów lalek i sceny, szkice lalek, lalki i scenę, scenariusz zajęć oraz scenariusz przedstawienia.