Kurs przeznaczony dla studentów niestacjonarnych II roku I stopnia kierunku bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Moduł zostanie poświęcony omówieniu zagadnienia bezpieczeństwa społecznego, jako całokształtu działań prawnych, organizacyjnych podejmowanych przez podmioty I, II oraz III sektora, które mają na celu zapewnienie godnego poziomu życia gospodarstwom domowym oraz niedopuszczenie do ich marginalizacji i wykluczenia społecznego.