Kurs przeznaczony dla studentów I roku I stopnia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego studiów niestacjonarnych.

Kurs dostarcza wiedzy na temat radykalnych doktryn politycznych w ujęciu historycznym. To przedmiot, który koncentruje się na doktrynach politycznych XX wieku, przede wszystkim na doktrynach totalitarnych. W jego ramach szczegółowo zostaną omówione doktryny: komunizmu, nazizmu i faszyzmu. Każdy z wymienionych nurtów politycznych będzie analizowany na tle politycznym, społecznym i gospodarczym. Ważnym elementem zajęć będzie ukazanie filozoficznych korzeni tych doktryn.

Uczestnik kursu podejmuje refleksję na temat etycznych konsekwencji doktryn totalitarnych i ich wpływu na kondycję społeczeństw.