Wykład ma za zadanie ukazać pedagogikę krytyczną jako filozofię edukacji oraz ruch społeczny aplikujący do refleksji o wychowaniu i o kulturze współczesnej koncepcje Teorii Krytycznej a także wielu innych bardziej zaawansowanych dyskursów krytycznych w humanistyce współczesnej. Uwaga zostaje zwrócona na rozwijane w tym obszarze emancypacyjne i upodmiatawiające działania pedagogiczne kierowane przeciwko obiektywizującym i normalizującym oddziałaniom tradycyjnej szkoły a także szerszych praktyk kulturowych , które ze swej strony również kierują w społeczeństwo przesłania o charakterze wychowawczym, lecz realizują przy tym różnorakie cele i funkcje władzy.