Moduł z seminarium magisterskiego, służący komunikacji ze studentami oraz przydzielaniu zadań.