• Identyfikacja zakresu problemowego podejmowanego w projekcie socjalnym
  • przegląd literatury dotyczącej określonego problemu
  • Identyfikacja przestrzeni realizacji projektu
  • Wstępna diagnoza stanu - identyfikacja problemu na poziomie określonej mikrostruktury