Kurs jest przeznaczony dla studentów drugiego roku pedagogiki resocjalizacyjnej, seminarium licencjackie prowadzący Raś