Kurs przeznaczony dla studentów I roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Stanowi kontynuację kursu rozpoczętego stacjonarnie, a przeniesionego online w skutek zawieszenia zajęć spowodowanego zagrożeniem epidemicznym.

Zajęcia koncentrują się na analizie reklamy jako narzędzia promocji. Studenci poznają teorie wyjaśniające skuteczność komunikatów reklamowych oraz mechanizmy wpływu reklamy na postawy konsumentów, a także historię reklamy.