Celem zajęć jest rozwinięcie kompetencji uczestników w zakresie przygotowywania publikacji o charakterze naukowym