Kontynuacja zajęć z przedmiotu "Diagnoza zaburzeń adaptacji społecznej" dla grupy L2ReP, w formie zdalnej, 

Zajęcia mają na celu przybliżenie tematów:

 • Rola kontaktu interpersonalnego w procesie diagnozy zaburzeń adaptacyjnych. 
 • Wywiad diagnostyczny jako podstawowy sposób zdobywania informacji w diagnozie zaburzeń adaptacyjnych.
 • Metody projekcyjne – możliwości wykorzystania w diagnozie zaburzeń adaptacyjnych
 • Diagnoza cech środowiska rodzinnego w perspektywie zaburzeń adaptacji jednostki.
 • Analiza sytuacji społecznej w grupie w kontekście zaburzeń adaptacji społecznej.
 • Koncepcja resilience – aspekty diagnostyczne.
 • Narzędzia do badania adaptacji społecznej w perspektywie funkcjonowania w rzeczywistości szkolnej.
 • Skala Niedostosowania Społecznego Lesława Pytki oraz 6 pytań Konopnickiego
 • Zestaw kwestionariuszy Achenbacha oraz Arkusz Diagnostyczny Stotta.
 • Diagnoza na użytek programów profilaktyki w środowisku otwartym.
 • Diagnoza w penitencjarystyce