Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną