Kurs dotyczy przedmiotu obligatoryjnego dla studentów III roku studiów stacjonarnych (licencjackich), kierunku: Pedagogika specjalna, specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obejmuje zajęcia wykładowe i ćwiczeniowe w wymiarze: 15h wykłady oraz 15h ćwiczenia (2 grupy ćwiczeniowe).