Kurs jest adresowany dla studentów studiów niestacjonarnych II st., specjalność: Pedagogika rewalidacyjna. Dotyczy przedmiotu obligatoryjnego, obejmującego zajęcia wykładowe w wymiarze: 10h. i ćwiczeniowe w wymiarze: 10h (1 grupa ćwiczeniowa).