Kurs dotyczy przedmiotu obligatoryjnego dla studentów III roku studiów niestacjonarnych (licencjackich), kierunku: Pedagogika specjalna, specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obejmuje zajęcia wykładowe i ćwiczeniowe w wymiarze: 10h wykłady oraz 10h ćwiczenia (1 grupa ćwiczeniowa).