Praktyka zawodowa umożliwia studentom zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania placówek opiekuńczo wychowawczych i resocjalizacyjnych, ich zadania i funkcje oraz pracę pedagogów i wychowawców.